dilluns, 26 de gener de 2009

dimecres, 21 de gener de 2009

dijous, 15 de gener de 2009

El pantano no se va a hacer


Jánovas és una població de Huesca abandonada perquè els seus habitants van ser pràcticament expulsats doncs en aquelles terres volien fer un pantà. Als veïns els van destruir les collites, van destruir el riu i van dinamitar les seves cases perquè no poguessin tornar. L’expropiació va ser injusta. El riu Ara serà l’únic riu important dels Pirineus que no estarà regulat.

Jánovas es una población de Huesca abandonada porque sus habitantes fueron prácticamente expulsados ya que en esas tierras querían hacer un pantano. A los vecinos les destruyeron las cosechas, destruyeron el río y dinamitaron sus casas para que no pudieran volver. La expropiación fue injusta. El río Ara será el único río importante del Pirineo que no estará regulado.

dimarts, 13 de gener de 2009

Capes i PinzellUna imatge que ja havia mostrat (la primera imatge) però aquest és el primer cop que treballo amb capes i també utilitzo el pinzell d'història per aconseguir aclarir la neu (la segona imatge). No estic segura que els resultats siguin els més desitjables però tot just començo a fer les meves primeres incursions en photoshop i vaig provant coses.


Una imagen que ya había mostrado (la primera imagen) pero esta es la primera vez que trabajo con capas y también utilizo el pincel de historia para conseguir aclarar la nieve (la segunda imagen). No estoy segura que los resultados sean los más deseables pero apenas empiezo a hacer mis primeras incursiones en photoshop y voy probando cosas.

divendres, 9 de gener de 2009

dimecres, 7 de gener de 2009

L' Avi que donava menjar als gats

Observo com l'avi es desplaça per la neu ajudat pel seu bastó. Però que fa aquest vell?. Més tard descobreixo que torna de donar mejar a gats rondaires.

Observo como el abuelo se desplaza por la nieve ayudado por su bastón. Pero que hace este viejo?. Más tarde descubro que vuelve de dar de comer a gatos callejeros.